Timelapse dakopbouw Diamantbeurs Amsterdam, Capital C – ZJA – Octatube

De voormalige Diamantbeurs, Capital C, aan het Weesperplein in Amsterdam wordt in oude glorie hersteld en ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie naar ontwerp van ZJA Zwarts & Jansma Architecten. Het rijksmonument wordt niet alleen teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Gerrit van Arkel, maar krijgt daarnaast ook een opzienbarende ruimtelijke dakopbouw van glas en staal. Hieronder komt een dakterras en een sky-lounge. Vanochtend is begonnen met het plaatsen van de eerste stalen onderdelen van deze dakopbouw. Over een aantal weken worden de eerste glaspanelen gemonteerd.

In samenwerking met Octatube vertaalde ZJA het ontwerp van de ruimtelijke dakopbouw in een parametrisch computermodel dat het ontwerp geometrisch optimaliseert en de uitslagen ten behoeve van de productie genereert. Hiervoor is een computerprogramma geschreven waarin de randvoorwaarden van de vormgeving zijn vastgelegd, waarna de software de ideale vorm zoekt. Hierdoor kon de huidige vorm van de dakopbouw gerealiseerd worden, niet alleen doordat deze technisch haalbaar werd, maar ook kostenefficiƫnt was. Bovendien kon de vorm op een natuurlijke, gecontroleerde manier worden gegenereerd.

De door ZJA ontworpen dakopbouw heeft een schijnwerper functie, hij vangt de aandacht, en stuurt het licht. De dakopbouw is de blikvanger die het oog vanuit de verte naar de Diamantbeurs trekt en daarbij de lijnen volgt die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke ontwerp van Gerrit van Arkel. Wie over de daken van Amsterdam kijkt zal de transparante welvingen van de nieuwe dakopbouw er van verre uitpikken. De glazen dakopbouw verwijst naar de geschiedenis van het gebouw als centrum van de internationale diamanthandel. Als een geslepen diamant schittert deze in het licht en laat de Diamantbeurs weer stralen.
Timelapse: Octatube

———————————————————————————————-Envisaged as Capital C, the former Diamond Exchange at the Weesperplein in Amsterdam is being restored to its former glory. Currently the building is undergoing a major renovation based on a design by ZJA Zwarts & Jansma Architects. The national monument will not only be restored back to the original design by Gerrit van Arkel, but will also be given a startling spatial roof construction of glass and steel. Underneath the spatial roof a terrace and a sky-lounge are planned. This morning the first steel elements of this roof structure were assembled. The first glass panels will be installed in a few weeks.

In collaboration with Octatube, ZJA developed a computational design model for the spatial roof structure that generated and analysed the structure, at the same time providing geometrical and structural optimization. An in-house developed computer program of form finding in which the basic parameters for the design are pre-determined and the software seeks the ideal shape. This allowed for the current form of the roof structure to be realized, not only because it was technically feasible, but also cost efficient. Moreover, the shape could be generated in a natural, controlled manner.

The roof structure designed by ZJA has a spotlight function; it catches the eye and directs the light. The roof structure is an eye-catcher that draws ones eye from afar to the Diamond Exchange and follows the lines based on the original design by Gerrit van Arkel. Anyone looking over the roofs of Amsterdam will easily see the transparent curves of the new roof structure from afar. The glass roof structure refers to the history of the building as the centre of the international diamond trade. Like a polished diamond, it sparkles in the light allowing the Diamond Exchange to shine again.

Timelapse: Octatube« Terug naar Home